pokračování hm....

26. října 2008 v 10:03 |  ↔Moje keci↔

(K-Ž)

Jméno: Kazimíra
Domácké podoby: Kazka, Kazička, Kazuška, Kazi, Mirka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Kazimír
Význam: ten, kdo kazí mír
Jmeniny: 5. března (Kazimír)


Jméno: Klára
Domácké podoby: Klárka, Kláruška, Klárinka, Klarisa, Klaruše, Lara
Původ: latinský
Význam: jasná; světlá; slavná
Jmeniny: 12. srpnaJméno: Kristýna
Domácké podoby: Krista, Kristýnka, Kristička, Týnka
Původ: řecký
Mužská podoba: Kristián
Význam: křesťanka
Jiné podoby jména: Kristina
Jmeniny: 24. července

Jméno: Kryštof
Domácké podoby: Kryštůfek, Kryša, Kryšek
Původ: řecký
Význam: nositel Krista, kristonoš
Jmeniny: 18. září

Jméno: Květa
Domácké podoby: Květuška, Květka, Květunka
Původ: český
Význam: kvetoucí
Jiné podoby jména: Květuše
Jmeniny: 20. června

Jméno: Květoslava
Domácké podoby: Květa, Květuše, Květuška, Slávka
Původ: český
Význam: slavící květy; kvetoucí; květinová
Jmeniny: 8. prosince

(K-O)


Jméno: Ladislava
Domácké podoby: Laďka, Laděna, Laděnka, Láďa, Lada, Lála, Slávka
Mužská podoba: Ladislav
Význam: slavný vládou, slavná vláda
Jmeniny: 27. června

Jméno: Lea
Domácké podoby: Leuška, Leonka, Lejka
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: divoká kráva; gazela; antilopa
Jiné podoby jména: Lia
Jmeniny: 22. března (italský kalendář)

Jméno: Lenka
Domácké podoby: Lenuška, Lenička, Leninka,Lenča
Původ: různý
Význam: původně zkrácenina jména Helena (pochodeň) nebo Magdaléna (pocházející z Magdaly)
Jiné podoby jména: Lena
Jmeniny: 21. února

Jméno: Lumíra

Domácké podoby: Lumírka, Lumka, Luma, Mirka
Původ: český
Mužská podoba: Lumír
Význam: mírumilovná
Jmeniny: 28. února (Lumír)

Jméno: Leo
Domácké podoby: Leonek, Leošek, Leoš
Původ: řecký
Význam: lev
Jiné podoby jména: Leon
Jmeniny: 19. června (Leoš)

Jméno: Leona
Domácké podoby: Lea, Leonka, Lejka, Leuška
Původ: řecký
Mužská podoba: Leon
Význam: lev
Jmeniny: 22. března

Jméno: Leontýna

Domácké podoby: Leonka, Leuška, lea, Leontýnka, Týna
Původ: řecký
Význam: lví, lvův
Jiné podoby jména: Leontina
Jmeniny: 22. března (Leona)

Jméno: Leopolda
Domácké podoby: Leonka, Lea, Polda, Poldička, poldinka, Dina
Původ: německý
Mužská podoba: Leopold
Význam: pro lid statečný, smělý
Jiné podoby jména: Leopoldýna , Leopoldina
Jmeniny: 15. listopadu (Leopold)

Jméno: Libuše
Domácké podoby: Libuška, Libka, Libunka, Líva, Libka
Původ: český
Význam: líbezná, milovaná, milá
Jmeniny: 10. července

Jméno: Liliana
Domácké podoby: Lilinka, Lila, Lilka, Lili, Lianka
Původ: různý
Význam: buď odvozeno ze jména Alžběta nebo z latiny podle květiny lilie
Jmeniny: 19. listopadu (Alžběta)

Jméno: Livie
Domácké podoby: Lívinka, Livka, Liva, Livuška
Původ: latinský
Mužská podoba: Livius
Význam: pocházející z (římského) rodu Liviů; modravá, barvy olova
Jmeniny: 14. prosince

Jméno: Lorna
Domácké podoby: Lornička, Lornuška, Lora, Lorka
Původ: anglický
Význam: odvržená, osamocená, ztracená
Jmeniny: 1. června (Laura)

Jméno: Lubomír
Domácké podoby: Luba, Luborek, Luboš, Mirek, Lubomírek
Původ: slovanský
Význam: mírumilovný, milující mír
Jmeniny: 28. června

Jméno: Lubomíra
Domácké podoby: Luba, Lubka, Lubinka, Luboška, Mirka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Lubomír
Význam: mírumilovná
Jmeniny: 28. června

Jméno: Lucián
Domácké podoby: Luciánek, Lucík, Lucek, Luci
Původ: latinský
Význam: světlý, zářící
Jiné podoby jména: Lucius
Jmeniny: 13. prosince (Lucie)

Jméno: Lucie
Domácké podoby: Lucka, Lucinka, Lucina, Luci
Původ: latinský
Mužská podoba: Lucián
Význam: světlá, zářící
Jiné podoby jména: Luciána
Jmeniny: 13. prosince

Jméno: Ludmila

Domácké podoby: Lída, Liduška, Lidka, Liduše, Lidunka, Lilina, Lola, Duška, Míla
Původ: slovanský
Význam: lidu milá
Jiné podoby jména: Lidmila
Jmeniny: 16. září

Jméno: Lukáš
Domácké podoby: Lukášek, Luk, Lukša, Lukeš
Původ: latinský
Význam: pocházející z Lukánie (v Itálii)
Jmeniny: 18. října

Jméno: Lumíra
Domácké podoby: Lumírka, Lumka, Luma, Mirka
Původ: český
Mužská podoba: Lumír
Význam: mírumilovná
Jmeniny: 28. února (Lumír)

Jméno: Magda
Domácké podoby: Magdička, Magduška, Magdinka
Původ: hebrejský
Význam: z Magdaly pocházející
Jmeniny: 22. července (Magdaléna)

Jméno: Magdalena
Význam: z Magdaly pocházející
Jde o variantu jména: Magdaléna
Jmeniny: 22. července
Jméno: Marcel
Domácké podoby: Marcelek, Marek, Macek
Původ: latinský
Význam: malý bojovník
Jmeniny: 2. října

Jméno: Marcela
Domácké podoby: Marcelka, Marci, Marka,Marcelka, Marcina, Marcelína
Původ: latinský
Mužská podoba: Marcel
Význam: malý bojovník
Jiné podoby jména: Marcelína
Jmeniny: 20. dubna

Jméno: Marek
Domácké podoby: Mareček, Mark, Marouš, Mařík
Původ: latinský
Význam: bojovník, bojovný, zasvěcený bohu Martovi
Jmeniny: 25. dubna

Jméno: Jméno: Marie
Domácké podoby: Maruška, Mařenka, Mářa, Mařka, Madla, Mariana, Máňa, Manka, Maruna, Mánička, Mančinka, Majka, Mary, Maryška, Maryčka
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: nejasný význam - milovaná bohem,hořká (egyptský význam) ; paní, kapka moře (aramejská podoba); odkazovatelka
Používá se: velmi oblíbené
Jmeniny: 12. září

Jméno: Marika
Domácké podoby: Marička, Marka, Márinka, Mara
Původ: maďarský
Význam: domácká podoba jména Marie
Jmeniny: 31. ledna

Jméno: Markéta
Domácké podoby: Markétka, Markyta, Marketička, Marketinka
Původ: orientální
Význam: perla
Jmeniny: 13. července

Jméno: Marta
Domácké podoby: Martička, Martina, Marti, Martinka, Martuška
Původ: aramejský (biblické jméno)
Význam: paní domu, hospodyně; pečlivá
Jmeniny: 29. července

Jméno: Martin
Domácké podoby: Martínek, Máťa, Marty, Martouš
Původ: latinský
Význam: zasvěcený bohu Martovi (římský bůh války)
Jmeniny: 11. listopadu

Jméno: Martina
Domácké podoby: Martinka, Marta, Martička, Martuška
Původ: latinský
Mužská podoba: Martin
Význam: zasvěcená bohu Martovi
Jmeniny: 17. července

Jméno: Matěj
Domácké podoby: Máťa, Matějek, Matějíček, Matýsek
Původ: hebrejský
Význam: dar boží
Jiné podoby jména: Matyáš
Jmeniny: 24. února

Jméno: Matouš
Domácké podoby: Máťa, Matoušek, Matýsek, Matys, Touš
Původ: hebrejský
Význam: dar boží
Jmeniny: 21. září

Jméno: Max
Domácké podoby: Maxek, Maximek, Maxíček, Maximek
Původ: latinský
Význam: největší, velkého vzrůstu
Jiné podoby jména: Maxim
Jmeniny: 29. května

Jméno: Maxim
Jde o variantu jména: Max
Jmeniny: 29. května

Jméno: Maxima
Domácké podoby: Maxa, Maxička, Maximka
Původ: latinský
Mužská podoba: Maxim
Význam: největší, velkého vzrůstu
Jmeniny: 29. května (Maxim)

Jméno: Maximilián
Jde o variantu jména: Maxmilián
Jmeniny: 29. května (Maxim)

Jméno: Maxmilián

Domácké podoby: Max, Maxim, Maxek, Maxa, Maxíček
Původ: latinský
Význam: největší, významný, náležející k rodu Maximinů
Jiné podoby jména: Maximilián
Jmeniny: 29. května (Maxim)

Jméno: Milada
Domácké podoby: Miládka, Milka, Míla, Miluška, Lada
Původ: český
Význam: mladá; milá, milovaná
Jmeniny: 8. února

Jméno: Milan
Domácké podoby: Milánek, Míla, Milouš
Původ: slovanský
Význam: milý, milovaný, přívětivý
Jmeniny: 18. června

Jméno: Milana
Domácké podoby: Míla, Milanka, Miluška, Milka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Milan
Význam: milá, milovaná
Jmeniny: 18. června (Milan)

Jméno: Milena
Domácké podoby: Melenka, Miluška, Míla, Milka
Původ: slovanský
Význam: milá, milovaná; také obdoba latinských jmen Amáta, Amanda
Jmeniny: 24. ledna

Jméno: Miloslav
Domácké podoby: Míla, Milek, Miloš, Mileček, Sláva, Slávek
Původ: slovanský
Význam: slavný milostí, milý, klidný
Jmeniny: 18. prosince

Jméno: Miloslava
Domácké podoby: Miluška, Míla, Milka, Milča, Milunka, Milenka, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Miloslav
Význam: slavící milost; milá, klidná
Jmeniny: 17. února

Jméno: Michael
Domácké podoby: Míša, Miška, Míšánek, Michálek, Míšenka, Miki
Význam: podobný bohu; kdo je jako bůh
Původ: hebrejský
Jde o variantu jména: Michal
Jmeniny: 29. září (Michal)

Jméno: Michaela

Domácké podoby: Míša, Miška, Míšenka, Michaelka
Původ: hebrejský
Mužská podoba: Michael
Význam: podobná bohu; kdo je jako bůh
Jiné podoby jména: Michala
Jmeniny: 19. října

Jméno: Michal
Domácké podoby: Míša, Miška, Míšánek, Michálek, Míšenka, Miki
Původ: hebrejský
Význam: kdo je jako Bůh
Jiné podoby jména: Michael
Jmeniny: 29. září

Jméno: Michala
Domácké podoby: Míša, Miška, Míšenka, Michaelka
Původ: hebrejský
Význam: kdo je jako Bůh
Používá se: velmi oblíbené
Jde o variantu jména: Michaela
Jmeniny: 19. října (Michaela)

Jméno: Mikoláš
Domácké podoby: Míša, Miki, Mikulášek, Miška
Původ: řecký
Význam: vítězný v lidu
Jiné podoby jména: Mikuláš
Jmeniny: 6. prosince

Jméno: Naďa
Domácké podoby: Naděnka, Naďka, Nadina
Původ: slovanský
Význam: naděje
Jmeniny: 17. září (Naděžda)

Jméno: Natan
Domácké podoby: Naty, Natánek, Natek
Původ: hebrejský
Význam: Bůh dal, Bohem daný
Jiné podoby jména: Nathan
Jmeniny: 29. prosince (starší kalendář)

Jméno: Natanael
Domácké podoby: Natouš, Natek, Naty, Nilek
Původ: hebrejský
Význam: Bůh dal, Bohem daný
Jiné podoby jména: Nathanael
Jmeniny: 29. prosince (starší kalendář)

Jméno: Nikol
Domácké podoby: Nikolka, Nikuška, Nička, Niki
Původ: řecký
Význam: vítězka nad lidem; vítězství lidu
Jiné podoby jména: Nikola

Jméno: Nora
Domácké podoby: Norenka, Norka, Norinka, Norečka
Původ: severský
Význam: bůh je mé světlo, milosrdenství
Jmeniny: 8. července

Jméno: Norbert
Domácké podoby: Norbertek, Nora, Norek, Bertík
Původ: německý
Význam: slavný seveřan
Jmeniny: 6. června

Jméno: Norberta
Domácké podoby: Norbertka, Nora, Norenka, Berta
Původ: německý
Mužská podoba: Norbert
Význam: slavný seveřan, severní zář
Jmeniny: 6. června (Norbert)

Jméno: Oldřiška
Domácké podoby: Olda, Ola, Oldra, Oluše, Olina, Olinka
Původ: český
Mužská podoba: Oldřich
Význam: vládce (bohatý) dědičným statkem
Jmeniny: 6. srpna

Jméno: Olga
Domácké podoby: Olinka, Ola, Olča, Oluška
Původ: severský
Mužská podoba: Oleg
Význam: svatá, zdravá
Jmeniny: 11. července

Jméno: Oliver
Domácké podoby: Olin, Olík, Olouš, Olin, Oliverek
Původ: latinský
Význam: pěstitel oliv, (možný i původ skandinávský -pozůstatek předků)
Jmeniny: 21. listopadu (maďarský kalendář)

Jméno: Ondřej
Domácké podoby: Ondra, Ondrášek, Ondřejek
Původ: řecký
Význam: mužný, statný, odvážný
Jmeniny: 30. listopadu

Jméno: Ondřejka
Domácké podoby: Ondřička, Ondřeja, Ondruška
Původ: řecký
Mužská podoba: Ondřej
Význam: mužný, statný, odvážný
Jmeniny: 30. listopadu (Ondřej)

Jméno: Ota
Domácké podoby: Otík, Otouš, Otíček, Otka, Otan
Původ: německý
Význam: štěstí, majetek
Jiné podoby jména: Oto
Jmeniny: 26. dubna (Oto)

Jméno: Otakar
Domácké podoby: Otík, Otíček, Otakárek, Ota, Otouš
Původ: německý
Význam: majetek střežící, hlídající
Jiné podoby jména: Otokar
Jmeniny: 27. srpna

Jméno: Otakara
Domácké podoby: Ota, Otka, Otina, Otuška
Původ: německý
Mužská podoba: Otakar
Význam: majetek střežící
Jmeniny: 27. srpna (Otakar)

Jméno: Otýlie
Domácké podoby: Otylka, Otina, Otka, Otuška, Tylka
Původ: německý
Význam: (malý) majetek; štěstí
Jiné podoby jména: Otilie
Jmeniny: 28. ledna
(P-O)
Jméno: Patricie
Domácké podoby: Paty, Patřička
Původ: latinský
Mužská podoba: Patrik
Význam: patricijský, šlechtický, urozený
Jmeniny: 2. července

Jméno: Patrik
Domácké podoby: Páťa, Pat, Patriček
Původ: latinský
Význam: patricijský, urozený
Jmeniny: 19. února

Jméno: Pavel
Druh jména: mužské
Domácké podoby: Pavlíček, Pavlík, Pavluš, Pavka, Pája
Původ: latinský
Význam: malý, skromný, nepatrný
Jiné podoby jména: Pavlín
Jmeniny: 29. června (Petr a Pavel)

Jméno: Pavla

Domácké podoby: Pavlínka, Pavluška, Pavlička, Pavluše
Původ: latinský
Mužská podoba: Pavel
Význam: malá; skromná, nepatrná
Jiné podoby jména: Pavlína
Jmeniny: 22. června

Jméno: Radmila

Domácké podoby: Radka, Ráďa, Raduška, Radmilka, Míla
Původ: slovanský
Význam: milá; rozradostňující
Jiné podoby jména: Radomila
Jmeniny: 3. ledna

Jméno: Radomír

Domácké podoby: Ráďa, Radek, Radouš, Míra, Mirek
Původ: slovanský
Význam: ten, kdo má rád mír
Jiné podoby jména: Radimír
Jmeniny: 3. července

Jméno: Radomíra
Domácké podoby: Radka, Ráďa, Radunka, Raduška, Mirka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Radomír
Význam: ta která má ráda svět (mír)
Jiné podoby jména: Radimíra
Jmeniny: 3. července (Radomír)

Jméno: Renáta
Domácké podoby: Renátka, Renuška, Renka, Renička
Původ: latinský
Význam: znovuzrozená, obrozená
Jiné podoby jména: Renata
Jmeniny: 13. října

Jméno: Petr
Domácké podoby: Péťa, Peťka, Petřík, Petříček
Původ: řecký
Význam: skála, skálopevný
Jmeniny: 29. června (Petr a Pavel), 22. února

Jméno: Petra
Domácké podoby: Péťa, Petruška, Peťka, Petulka, Petrunka
Původ: řecký
Mužská podoba: Petr
Význam: skálopevná, skála
Jmeniny: 17. srpna

Jméno: Radana
Domácké podoby: Radka, Raduška, Radanka, Radunka, Raděnka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Radovan
Význam: radost přinášející, rozradovaná
Jiné podoby jména: Radovana
Jmeniny: 15. prosince

Jméno: Radek

Druh jména: mužské
Domácké podoby: Radeček, Ráďa, Radouš, Radánek
Původ: slovanský
Význam: radující se
Jmeniny: 21. března

Jméno: Radim
Domácké podoby: Ráďa, Radimek, Radík, Radek
Původ: slovanský
Význam: ten, kdo má rád mír
Jmeniny: 25. srpna

Jméno: Romeo
Domácké podoby: Romek, Romík, Roman, Roma
Původ: italský
Význam: poutník do Říma
Jmeniny: 9. srpna (Roman)

Jméno: Rostislav
Domácké podoby: Rosťa, Rostík, Slávek, Rostíček
Původ: slovanský
Význam: ten, kdo rozmnožuje slávu
Jiné podoby jména: Rastislav
Jmeniny: 19. dubna

Jméno: Rostislava
Domácké podoby: Rostinka, Rosťa, Rostina, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Rostislav
Význam: ten, kdo dává růst slávu
Jiné podoby jména: Rastislava
Jmeniny: 19. dubna (Rostislav)

Jméno: Rozálie
Domácké podoby: Rózička, Rózka, Rozina, Rozárka
Původ: latinský
Význam: růže, růžová
Jmeniny: 4. září (starší kalendář ); 13. března (Růžena)

Jméno: Rudolfa
Domácké podoby: Rudolfka, Rudka, Dolfina
Původ: německý
Mužská podoba: Rudolf
Význam: slavný vlk
Jiné podoby jména: Rudolfína , Rudolfina
Jmeniny: 17. dubna

Jméno: Robert
Domácké podoby: Roby, Robík, Robertek, Robin
Původ: německý
Význam: skvělé pověsti, slávou ozářený
Jmeniny: 29. dubna

Jméno: Roberta
Domácké podoby: Robka, Robina, Roberta, Berta
Původ: německý
Mužská podoba: Robert
Význam: slávou ozářený; skvělé pověsti
Jmeniny: 29. dubna

Jméno: Roland
Domácké podoby: Rolandek, Rolek, Landa
Původ: německý
Význam: sláva země, slavný hrdina
Jmeniny: 15. září (starší kalendář); 29. dubna (Robert)

Jméno: Roman
Domácké podoby: Románek, Romi, Romouš, Romka, Romča
Původ: latinský
Význam: římský, Říman
Jmeniny: 9. srpna

Jméno: Romana
Domácké podoby: Romanka, Romča, Romuška, Romka
Původ: latinský
Mužská podoba: Roman
Význam: pocházející z Říma, Římanka
Jmeniny: 18. listopadu

Jméno: Sabina
Domácké podoby: Sabinka, Sába, Inka
Původ: latinský
Význam: pocházející z kmene Sabinů (Itálie); lidé svoji
Jmeniny: 29. srpna (německý kalendář); 27. října (starší kalendář)

Jméno: Samuel
Domácké podoby: Sam, Samek, Samy, Samuelek
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: jméno boží
Jmeniny: 1. září (starší kalendář)

Jméno: Samuela
Domácké podoby: Samuelka, Samka, Samy, Sala
Původ: hebrejský
Mužská podoba: Samuel
Význam: jméno boží
Jmeniny: 1. září (starší kalendář)

Jméno: Sandra
Domácké podoby: Sandřička, Sandruška, Sandy, Sanda
Původ: italský
Význam: ochránkyně mužů
Jmeniny: 23. srpna

Jméno: Saskie
Domácké podoby: Saska, Sasi, Sáša, Sasinka
Původ: holandský
Význam: nejasný (podle ženy malíře Rembranta)
Jiné podoby jména: Saskia
Jmeniny: 21. dubna (Alexandra)

Jméno: Sára

Domácké podoby: Sárka, Sáruška, Sárinka
Původ: hebrejský (biblické jméno)
Význam: kněžna, vznešená
Jmeniny: 19. ledna (starší kalendář)

Jméno: Sebastián
Domácké podoby: Seba, Sebek, Sebík, Sebouš
Původ: řecký
Význam: obyvatel města Sebasty, vznešený, ctihodný
Jiné podoby jména: Sebestian, Šebastián, Sebastian
Jmeniny: 20. ledna

Jméno: Serena
Domácké podoby: Serenka, Renka
Původ: latinský
Mužská podoba: Serenus
Význam: jasná, světlá, veselá
Jmeniny: 28. června (německý kalendář)

Jméno: Sergej
Domácké podoby: Serjoža, Serjožka, Serža
Původ: latinský
Význam: sloužící, opatrovatelský
Jmeniny: 7. října

Jméno: Silvie
Domácké podoby: Silva, Silvička, Silvuška, Silvinka
Původ: latinský
Mužská podoba: Silvius
Význam: žena z lesa
Jiné podoby jména: Sylvie
Jmeniny: 29. října

Jméno: Simeon
Domácké podoby: Simek, Simeonek
Původ: hebrejský
Význam: slyšící, naslouchající
Jiné podoby jména: Simon
Jmeniny: 18. února (starší kalendář ); 22. prosince (Šimon) ; 12. prosince (Simona)

Jméno: Simona
Domácké podoby: Simonka, Simi, Simuška, Mona
Původ: hebrejský
Mužská podoba: Simon
Význam: slyšící, naslouchající
Jiné podoby jména: Simeona
Jmeniny: 12. prosince

Jméno: Šimon
Domácké podoby: Šimonek, Šimi, Šíma, Šimek, Šimůnek
Původ: hebrejský
Význam: slyšící, naslouchající
Používá se: běžně užíváno
Jmeniny: 22. prosince

Jméno: Šimona
Druh jména: ženské
Domácké podoby: Šimi, Šimonka, Šíma, Mona
Původ: hebrejský
Mužská podoba: Šimon
Význam: naslouchající, slyšící
Jmeniny: 22. prosince (Šimona); 12. prosince (Simona)

Jméno: Slavomil
Domácké podoby: Sláva, Slávek, Míla
Původ: slovanský
Význam: milující slávu
Jmeniny: 22. ledna (Slavomír)

Jméno: Slavomila
Domácké podoby: Slávka, Míla
Původ: slovanský
Mužská podoba: Slavomil
Význam: milující slávu
Jmeniny: 22. ledna (Slavomír)

Jméno: Slavomíra
Domácké podoby: Sláva, Slávka, Mirka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Slavomír
Význam: slavící mír; sláva míru
Jmeniny: 22. ledna (Slavomír)

Jméno: Slávek
Domácké podoby: Sláveček, Sláva, Slavouš
Původ: slovanský
Význam: slavící, slavený, Slovan
Jmeniny: 22. ledna (Slavomír)

Jméno: Slávka
Domácké podoby: Slávinka, Slavuška, Sláva
Původ: slovanský
Význam: slavící, slavená
Jmeniny: 12. února (Slavěna)

Jméno: Soběslava
Domácké podoby: Soběna, Soběška, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Soběslav
Význam: sám sobě slavný
Jmeniny: 8. srpna

Jméno: Soňa
Domácké podoby: Sonička, Soněčka, Soninka
Původ: řecký
Význam: moudrá; moudrost
Jmeniny: 28. března

Jméno: Stanislav
Domácké podoby: Stáňa, Standa, Stanouš
Původ: slovanský
Význam: upevni slávu, získávající slávu vytrvalostí
Jmeniny: 7. května

Jméno: Stanislava
Domácké podoby: Stáňa, Stánička, Standa, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Stanislav
Význam: upevni slávu
Jmeniny: 9. června

Jméno: Stela
Domácké podoby: Stelina, Steluška
Původ: latinský
Význam: hvězda
Jiné podoby jména: Estela
Jmeniny: 4. března

Jméno: Svatomír
Domácké podoby: Sváťa, Svatouš, Mirek, Míra
Původ: slovanský
Význam: silný v plucích (vojsku); svatý (pozdější význam)
Používá se: ojedinělé
Jmeniny: 28. července (starší kalendář)

Jméno: Svatoslav
Domácké podoby: Sváťa, Svatka, Svatěk, Sláva, Slávek
Původ: slovanský
Význam: silou silný
Jmeniny: 13. ledna (starší kalendář) ; 23. února (Svatopluk)

Jméno: Svatoslava
Domácké podoby: Svéťa, Svatava, Svatuška, Svaťka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Svatoslav
Význam: slavná silou
Jmeniny: 11. května (Svatava); 12. února (starší kalendář)

Jméno: Světla
Domácké podoby: Světluška, Světlanka
Původ: slovanský
Význam: světlá
Jiné podoby jména: Světlana, Světluše
Jmeniny: 20. března

Jméno: Sylva
Domácké podoby: Sylvuška, Sylvička, Sylvinka
Původ: latinský
Význam: žena z lesa
Jiné podoby jména: Sylvie
Jmeniny: 29. října (Silvie)

Jméno: Šarlota
Domácké podoby: Šarlotka, Šarlina, Lotka
Původ: germánský
Mužská podoba: Karel
Význam: zdrobnělina jména Karla (francouzské jméno (Charlota))
Jmeniny: 4. listopadu (Karel); 14. července (Karolína)

Jméno: Šárka
Domácké podoby: Šárina, Šaruška, Šárečka
Původ: český
Význam: převzaté z názvu pražského údolí; horský hřbet, návrší
Jmeniny: 30. června

Jméno: Šimon
Domácké podoby: Šimonek, Šimi, Šíma, Šimek, Šimůnek
Původ: hebrejský
Význam: slyšící, naslouchající
Jmeniny: 22. prosince

Jméno: Šimona
Domácké podoby: Šimi, Šimonka, Šíma, Mona
Původ: hebrejský
Mužská podoba: Šimon
Význam: naslouchající, slyšící
Jmeniny: 22. prosince (Šimona) ; 12. prosince (Simona)

Jméno: Štěpán
Domácké podoby: Štěpka, Štefan, Štěpánek, Štěpík, Štěpek
Původ: řecký
Význam: věncem korunovaný, vítěz
Jiné podoby jména: Štefan
Jmeniny: 26. prosince

Jméno: Štěpánka
Domácké podoby: Štěpa, Štěpka, Štěpuška, Štěpička
Původ: řecký
Mužská podoba: Štěpán
Význam: věncem korunovaný vítěz
Jiné podoby jména: Štěpána
Jmeniny: 31. října

Jméno: Tamara
Druh jména: ženské
Domácké podoby: Tamarka, Tamuška, Marka, Tara
Původ: hebrejský
Význam: datlová palma
Jmeniny: 3. června

Jméno: Táňa
Domácké podoby: Támička, Táňuška, Táňka, Tánina
Původ: latinský
Význam: náležejícící do (římského) rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat (z řečtiny)
Jmeniny: 29. března (Taťána)

Jméno: Teodor
Domácké podoby: Teo, Toda, Tedy, Dorek
Původ: řecký
Význam: boží dar, bohem darovaný
Jiné podoby jména: Theodor
Jmeniny: 23. října

Jméno: Teodora
Domácké podoby: Teuška, Tea, Todora, Dorka
Původ: řecký
Mužská podoba: Teodor
Význam: bohem darovaná, boží dar
Jiné podoby jména: Theodora
Jmeniny: 23. října (Teodor)

Jméno: Teodorik
Domácké podoby: Teo, Dorek, Derek
Původ: německý
Význam: mocný vládce lidu
Jiné podoby jména: Theodorik
Jmeniny: 23. října

Jméno: Tereza
Druh jména: ženské
Domácké podoby: Terezka, Terezička, Terka, Terinka, Rézka, Rézinka
Původ: řecký
Význam: pocházející z ostrova Thery (egejské moře) nebo Therasia (u Sicílie)
Jiné podoby jména: Terezie
Jmeniny: 15. října

Jméno: Tibor
Domácké podoby: Tiborek, Borek, Tibek
Původ: latinský
Význam: muž pocházející z (latinského) města Tibur, čestný
Jiné podoby jména: Tiburcius
Jmeniny: 13. listopadu

Jméno: Tomáš

Domácké podoby: Tom, Tomi, Tomík, Tomášek, Tomek
Původ: aramejský (biblické jméno)
Význam: dvojče, blíženec
Jmeniny: 7. března

Jméno: Tomáška
Domácké podoby: Tomka, Tomina, Tomuška, Tomanka, Máša
Původ: aramejský (biblické jméno)
Mužská podoba: Tomáš
Význam: dvojče, blíženec
Jmeniny: 7. března

Jméno: Ulrich
Domácké podoby: Uli, Ula, Ulrišek
Původ: německý
Význam: vládce nad dědičným sídlem
Jmeniny: 4. července (německý kalendář ); 20. února (Oldřich)

Jméno: Ulrika
Domácké podoby: Ula, Uli, Ulka. Ulrička, Říká
Původ: německý
Mužská podoba: Ulrich
Význam: vládce dědičným sídlem (statkem)
Jmeniny: 4. července (německý kalendář)Jméno: Valentýn
Domácké podoby: Vala, Valek, Valouš
Původ: latinský
Význam: zdravý, zdravím kypící
Jiné podoby jména: Valentin
Jmeniny: 14. února

Jméno: Valentýna
Domácké podoby: Valuška, Valka, Valentýnka, Týnka
Původ: latinský
Mužská podoba: Valentýn
Význam: zdravá; silná
Jiné podoby jména: Valentina
Jmeniny: 14. února


Jméno: Vasil
Domácké podoby: Vasilek, Váša, Vaska
Původ: řecký
Význam: královský (ruské jméno)
Jmeniny: 14. června

Jméno: Václav
Domácké podoby: Vašek, Vašík, Venouš, Venda, Véna, Váša, Váca, Vacek
Původ: slovanský
Význam: více slavný
Jmeniny: 28. září

Jméno: Václava
Domácké podoby: Venuška, Venda, Vášenka, Váša, Václavka, Vendula
Původ: slovanský
Mužská podoba: Václav
Význam: více slavná (české jméno)
Jmeniny: 28. září (Václav)

Jméno: Veleslav
Domácké podoby: Velek, Velouš, Velda, Sláva
Původ: slovanský
Význam: velmi slavný
Jiné podoby jména: Velislav
Jmeniny: 2. dubna (starší kalendář)

Jméno: Veleslava

Domácké podoby: Veluška, Velka, Velinka, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Veleslav
Význam: velmi slavná
Jiné podoby jména: Velislava, Věslava
Jmeniny: 2. dubna (starší kalendář)


Jméno: Věnceslava
Domácké podoby: Věnka, Věnuška, Věna, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Věnceslav
Význam: více slavný; věnec slávy
Jiné podoby jména: Věnka
Jmeniny: 13. února

Jméno: Vendelína
Domácké podoby: Vendulka. Venduška, Venda, Delina, Vendelínka
Původ: český
Mužská podoba: Vendelín
Význam: více slavná
Jmeniny: 20. října (Vendelín)

Jméno: Vendula
Domácké podoby: Venduše, Venduška, Vendulička, Vendulinka, Dulka, Václava
Původ: český
Význam: více slavná
Jiné podoby jména: Vendulka
Jmeniny: 6. dubna

Jméno: Venuše
Domácké podoby: Venda, Venuška, Venka, Vendulka
Původ: latinský
Význam: slast, rozkoš, láska
Jmeniny: 6. dubna (Vendula)

Jméno: Věra
Domácké podoby: Věruška, Věrka, Věrča, Věrunka, Veronika
Původ: slovanský
Význam: víra
Jmeniny: 8. října

Jméno: Veronika
Domácké podoby: Verunka, Veronička, Ronka, Nika, Verča
Původ: řecký
Význam: nositelka vítězství; pravý obraz
Jiné podoby jména: Verona
Jmeniny: 7. února

Jméno: Vesna
Domácké podoby: Vesnuška, Vesninka, Veska
Původ: jihoslovanský
Význam: jaro
Jmeniny: 1. července (Jaroslava)

Jméno: Viktor
Domácké podoby: Viki, Vik, Viktorek, Víťa, Vítek
Původ: latinský
Význam: vítěz
Jiné podoby jména: Viktorín, Viktorin
Jmeniny: 28. července

Jméno: Viktorie
Druh jména: ženské
Domácké podoby: Viki, Viktorka, Vikinka, Vikuška
Původ: latinský
Mužská podoba: Viktor
Význam: vítězství
Jmeniny: 10. března

Jméno: Vladana
Domácké podoby: Vladka, Vladanka, Dana, Vladěnka, Vladuška
Původ: slovanský
Význam: ta, která vládne; vládkyně
Jiné podoby jména: Vladěna
Jmeniny: 9. ledna (Vladan)

Jméno: Vladimír
Domácké podoby: Vláďa, Vlaďka, Vládík, Vládíček, Vladko, Míra, Vlado
Původ: slovanský
Význam: vládce míru (světa), velký vládce
Jmeniny: 23. května

Jméno: Vladimíra
Domácké podoby: Vlaďla, Vladěna, Vladuška, Mirka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Vladimír
Význam: velká vládkyně; vládni světu
Jmeniny: 23. května

Jméno: Vladislava
Domácké podoby: Vlaďka, Vladěnka, Vladuška, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Vladislav
Význam: slavná vládou; slavící vládu
Jmeniny: 18. ledna

Jméno: Vlastimila

Domácké podoby: Vlastička, Vlasta, Vlastuška, Vlastinka, Mirka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Vlastimil
Význam: milá vlasti; milující vlast
Jmeniny: 17. března

Jméno: Vlastislava

Domácké podoby: Vlastička, Vlasta, Vlastuška, Vlastinka, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Vlastislav
Význam: slavný vlastí (majetkem, mocí)
Jmeniny: 28. dubna

Jméno: Vojtěch
Domácké podoby: Vojta, Vojtíček, Vojtek, Vojtín, Vojtík
Původ: slovanský
Význam: útěcha, posila vojska
Jmeniny: 23. dubna

Jméno: Vratislava

Domácké podoby: Vráťa, Vraťka, Vratinka, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Vratislav
Význam: navratitel slávy
Jmeniny: 9. prosince

Jméno: Xaver
Domácké podoby: Xaverek, Savek, Savouš
Význam: nový dům, zářící, skvoucí
Jiné podoby jména: Xaverius
Jmeniny: 3. prosince (starší kalendář)

Jméno: Xaverie
Domácké podoby: Xavinka, Xava, Xaverka, Verka
Původ: baskický
Mužská podoba: Xaver
Význam: podle příjmení Františka Xaverského; nový dům
Jmeniny: 3. prosince (starší kalendář)

Jméno: Zachar
Domácké podoby: Zacharek, Zachouš, Zach, Charek
Původ: hebrejský
Jiné podoby jména: Zachariáš
Jmeniny: 5. listopadu ; 13. března (německý kalendář)

Jméno: Zbyněk
Domácké podoby: Zbyňďa, Zbynda, Zbyňa, Zbyněček
Původ: český
Význam: posilující hněv
Jiné podoby jména: Zbyšek
Jmeniny: 16. června

Jméno: Zbyslav
Domácké podoby: Zbyněk, Zbyšek, Slávek
Původ: slovanský
Význam: posilující slávu; ten, kdo má hodně slávy
Jiné podoby jména: Zbislav
Jmeniny: 24. března (starší kalendář); 16. března (Zbyněk)

Jméno: Zbyslava
Domácké podoby: Zbyška, Zbyňka, Slávka
Původ: slovanský
Mužská podoba: Zbyslav
Význam: posilující slávu
Jmeniny: 16. června (Zbyněk)

Jméno: Zdeněk
Domácké podoby: Zdenda, Zdeněček, Zdenko, Zdeník
Původ: český
Význam: zde slavný
Jmeniny: 11. srpna

Jméno: Žaneta
Domácké podoby: Žanda, Žanetka, Žanka, Žanuška
Původ: hebrejský
Mužská podoba: Jan
Význam: bůh je milostivý
Jmeniny: 27. prosince

Jméno: Živa

Domácké podoby: Živanka, Živka, Živuška, Živuše
Původ: slovanský
Význam: živá, živoucí; ať žiješ
Jiné podoby jména: Živana
Jmeniny: 25. října

Jméno: Žofie
Domácké podoby: Žofka, Žofa, Žofinka, Žovička
Původ: řecký
Význam: moudrost
Jiné podoby jména: Sofie
Jmeniny: 15. května
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama